Brabant

Duinkerke

In het vluchtelingenkamp in "Grande Synte" Duinkerke verblijven zo'n 2500 Koerdische vluchtelingen. Deze willen met behulp van mensen smokkelaars de oversteek naar Dover maken. Sommige willen dit omdat ze familie in Groot-Brittannië  hebben, andere omdat ze denken dat dit het beloofde land is. Dit word hun voorgehouden door de smokkelaars die hun financieel uitbuiten. 

 


Bosnië Herzegovina

Het Opvangcentrum biedt onderdak, begeleiding en zorg. Ongeveer 400 mensen van alle leeftijden met de meest uiteenlopende achtergronden en/of problemen leven hier samen.

 


Ehemalige Sovjet gelande

Sporen van de Sovjets op verlaten militaire terreinen in oost-Duitsland.


Scenery

Roszke

15-9-2015 Hongarije sloot definitief haar grenzen voor vluchtelingen die vanuit de Balkan-route naar west Europese landen wilden afreizen om daar een veilig bestaan op te bouwen.

Hongarije had de noodtoestand uitgeroepen en zette zelfs het leger in om vluchtelingen buiten te houden. Iedereen die toch probeerde het land binnen te komen riskeerde een gevangenisstraf van 3 jaar. 

 


Keleti Palyaudvar

Centraal station Budapest, de laatste vluchtelingen die door Hongarije  naar west Europa trokken. De meeste  kwamen uit Syrie, Afghanistan en Irak vluchtend voor oorlog. De volgende dag sloot Hongarije haar grenzen voor vluchtelingen.


Bedrijfsreportage

Parijs demonstraties

Foto's van de demonstraties(14 en 23-6-16) in Parijs tegen de nieuwe Franse arbeidswetgeving. 

Door de nieuwe wetgeving is oa. het ontslagrecht versoepeld en werkgevers mogen onderhandelen met werknemers over langere werkweken.

 


Favela's Rio de janeiro

Foto's uit de Favela's in Rio de Janeiro waar de drugs-kartels de baas zijn en misbruik maken van kansarme jongeren. Door sociale uitsluiting is het aantrekkelijk voor jongeren om werkzaam te geraken voor de drugsmaffia en op deze manier een inkomen te verschaffen om zichzelf en familie van levensonderhoud te voorzien. Doormiddel van sport voornamelijk voetbal proberen ontwikkelings-organisaties jongeren uit het criminele circuit te houden en ze te begeleiden naar alternatieven.


Jardim Grammacho

Jardim Grammacho (Rio de Janeiro) een favela op de grootste vuilnisbelt van zuid Amerika. Mensen wonen en werken hier in de meest schrijnende omstandigheden onder de methaangas-wolk van het bedrijf Petrobras. De "Catadores" sorteren dagelijks recycle-baar plastic, papier of metaal uit het puin om een inkomen te verschaffen.